Přeskočit na obsah

O projektu

Projekt IKAROS VĚDA UTB (Institucionální Kvalita A Rozvoj Strategie vědy na UTB ve Zlíně) je zaměřen na dobudování systému strategického a manažerského řízení výzkumné organizace UTB ve Zlíně. Cílem jedné z jeho klíčových aktivit je vytvořit a implementovat institucionální politiku otevřeného přístup (Open Access).

Politiky otevřeného přístupu zajišťují organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem a kdo je potřebují.

V současnosti je politika otevřeného přístupu na UTB ošetřena Rozhodnutím rektora 3/2019, na základě kterého Knihovna UTB zpřístupňuje v Repozitáři publikační činnosti UTB články, u kterých to umožňuje publikační politika vydavatelů.

Open Access na univerzitách

Cílem univerzitních politik Open Access je zveřejňování výsledků z výzkumu v elektronické podobě. Publikované texty pracovníků jednotlivých univerzit mohou být veřejnosti zpřístupněny například pomocí repozitářů. K podpoře otevřeného přístupu se přihlásila již řada významných světových univerzit (MIT, Harvard University, University of Southampton apod.).

OpenAccess je pro univerzity důležitý také z hlediska sledování výdajů za publikační poplatky (APC), kdy univerzity budou přesně vědět, kolik platí za předplatné plnotextových elektronických zdrojů. Součet cen za předplatné a APCs udává částku, se kterou je pak možné pracovat při vyjednávání – buď snížení cen předplatných, nebo slev na budoucích publikačních poplatcích. Takto shromažďované údaje by samozřejmě bylo možné využít nejen pro srovnání s poměry v zahraničí, ale mohou být užitečné pro vyjednávání národních (CzechELib) nebo institucionálních podmínek otevřeného publikování.

Kontaktujte nás

Můžete nám také napsat e-mail, a to na adresu:

open@k.utb.cz