Přeskočit na obsah

Otevřeně na UTB

Otevřený přístup na UTB

Z analýzy publikovaných článků za léta 2016–2019 vyplynulo, že autoři z řad UTB mají s otevřeným publikováním četné zkušenosti. Většina publikovaných článků je nebo může být nějakým způsobem zpřístupněna. Největší část článků je volně zpřístupněna ihned v plně otevřených časopisech (zlatá cesta/gold Open Access), pár článků je ihned zpřístupněno v časopisech hybridních — jedná se o časopisy, v nichž autor platí za otevřený přístup pouze ke konkrétnímu článku, zbytek časopisu je třeba předplácet.

Knihovna všechny tyto články archivuje a zpřístupňuje v digitálním repozitáři. Tím je zajištěna lepší dohledatelnost a trvalý přístup k článku.

Otevřený přístup k článkům UTB publikovaným v letech 2016 až 2019 -- graf

Velký potenciál má UTB v oblasti autoarchivace (zelená cesta/green Open Access). Většina nakladatelů umožňuje autoarchivaci článku v digitálním repozitáři. Nejčastěji je umožněna autoarchivace postprintu, tzn. verze článku po recenzním řízení, která ještě nemá typografickou úpravu časopisu.

Pro účely autoarchivace (zveřejnění článku autorem) je vhodné vybrat poslední verzi postprintu (tzn. obsahově je postprint totožný se zveřejněným článkem). Někteří nakladatelé umožňují postprint jednoduše stáhnout. Postprint by u sebe měl mít korespondenční autor, který komunikuje s redakcí a jednotlivé verze článku do časopisu posílá. Bylo by vhodné se v autorském kolektivu domluvit na ukládání všech verzí a komunikace s redakcí.

Pokud autoři postprint knihovně dodají, můžeme jej v repozitáři zveřejnit ihned, jakmile to bude možné, a k článku se tak dostanou i čtenáři z institucí, které nemají přístup k databázím, v nichž je dostupný publikovaný článek. Knihovna pečlivě kontroluje možnosti autoarchivace u jednotlivých nakladatelů, autoři se nemusí bát, že by byly zveřejněny texty, u kterých to není dovoleno.

Nemalá část článků je publikována v režimu tzv. gratis OA — tzn., že článek je čtenářům dostupný zadarmo na stránkách vydavatele, ale jinak je chráněn standardním copyrightem, což může být překážkou v dalším užití článku (např. jej již nelze dále sdílet).

Autoři se mnohdy obávají, že otevřené časopisy jsou méně kvalitní než časopisy tradiční. To není pravda. Mezi špičkovými tituly jsou i ty plně otevřené, případně jde zajistit přístup k článkům z tradičních časopisů zelenou cestou.

Podíl otevřených článků z let 2016 až 2019 v jednotlivých kvartilech dle AIS

Většina otevřených článků v minulých letech byla na UTB publikována v časopisech, které nejsou zařazeny do databáze Web of Science. Nicméně v časopisech do této databáze zařazených převládají časopisy z prvních dvou kvartilů (dle Article Influence Score). Doufejme, že v budoucnu bude otevřených článků z prvních dvou kvartilů většina.