Přeskočit na obsah

Slevy u ACS a APS

American Chemical Society nabízí autorům UTB slevu 250$ na autorské poplatky. Pokud by někdo z autorů byl zároveň členem ACS, pak dostává navíc slevu 500$, což ve finále znamená celkovou slevu 750 USD. Podrobnější informace viz ceník ACS.
ACS je jedno z nejvýznamnějších vydavatelství literatury zaměřené na chemii a příbuzné obory. Plně otevřený je časopis ACS Omega.

American Physical Society nabízí u příležitosti 50letého výročí od prvního vydání svých nejprestižnějších časopisů slevu 50% na autorské poplatky v plně otevřených časopisech:
• Physical Review X
• Physical Review Research
• Physical Review Physics Education Research
• Physical Review Physics Education Research
• Physical Review Accelerators and Beams (bez poplatku)

Sleva se dále vztahuje na prestižní časopisy Physical Review Letters a Physical Review A, B, C, and D, u kterých autor může zvolit otevřený přístup pouze ke svému článku.
APS je nezisková organizace složená z vědců z oboru fyziky a příbuzných oborů. Jedná se o členskou organizaci American Institute of Physics.
Více informací na stránkách Physical Review Journals.