Přeskočit na obsah

Otevřený přístup

Otevřený přístup k vědeckým informacím je neodmyslitelná součást vědecké komunikace. Zajišťuje okamžitý volný online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení. Otevřený přístup se týká vědeckých výstupů, jako jsou recenzované vědecké časopisecké články, konferenční příspěvky, monografie nebo datové soubory.

Otevřený přístup je potřebná a vítaná změna, která má vést k vyšší efektivitě, dostupnosti a propojování vědeckých poznatků.  Na základě toho vznikla Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím na UTB a Pravidla pro úhradu APC na UTB.

Spolupracujme na otevřeném přístupu společně!

Logo iniciatity Open Access

Co je ve světě otevřeného přístupu nového?

Jaký je otevřený přístup?

 • trvalý — přístup k textům má být zajištěn dlouhodobě, publikační výsledky musí být archivovány,
 • okamžitý — přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy jsou publikovány (případně i dříve — v repozitáři), jde o přístup bez časového embarga,
 • bezplatný — přístup uživatelů k výsledkům má být dostupný zdarma,
 • svobodný — dokumenty nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být zveřejněny tak, aby mohly být opětovně využity (např. díky publikování pod licencí Creative Commons)Evropské univerzity platí vydavatelům značnou část ze svého rozpočtu na předplatné a poplatky za zpracování článků a cílem otevřeného přístupu je tuto skutečnost změnit.

Realizace otevřeného přístupu

 • zelenou cestou: uložením plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři
 • zlatou cestou: vydáním článku v otevřeném časopise

Přínosy otevřeného přístupu

 • zrychlení výměny vědeckých informací
 • rozšíření dostupnosti vědeckých informací
 • zvýšení viditelnosti vědeckých informací
 • rozšíření čtenářské základny
 • zvýšení informačního dopadu
Diagram Open Access