Přeskočit na obsah

Chystá se otevřená evropská publikační platforma

Na začátku roku 2021 má být spuštěna evropská platforma pro otevřené publikování. Tato platforma je určena pro výstupy evropských projektů Horizon2020 a Horizon Europe.  Autorské poplatky APCs (Article Processing Chages)  budou hrazeny přímo Evropskou komisí. Data, na kterých budou publikované výsledky výzkumu založeny budou muset být FAIR, tzn. nalezitelná (Findable), přístupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a znovupoužitelná (Reusable). Platforma má pomoci s přechodem na plně otevřené publikování.

Tvorbou platformy byla pověřena firma F1000 Research Ltd.